Praca tymczasowa ::
Czy wiesz ┐e... ? ::

Praca tymczasowa, outsourcing, leasing pracowniczy ...

Co jest potrzebne, aby podj▒Š pracŕ za naszym poÂrednictwem ?

praca tymczasowaAktualna legitymacja studencka lub uczniowska.
outsourcingZnajomoŠ ogˇlnych przepisˇw bezpiecze˝stwa i higieny pracy, potwierdzonych w naszej firmie przez upowa┐nionego pracownika.
praca czasowaWykonanie badania potwierdzaj▒cego zdolnoŠ do pracy. W przypadku pracy w szczegˇlnych warunkach konieczne jest przeprowadzenie bada˝ sanitarno-epidemiologicznych
leasing pracowniczyWype│nienie karty osobowej na miejscu w naszej firmie.


Zarejestruj siŕ w naszej bazie pracownikˇw

praca dla studenta
... studenci s▒ zwolnieni z ZUSu
Info ::